Конфиденциалност

MEGANFLO.COM събира следната информация за потребителите на този сайт:

Имена, имейл и телефон, адрес за контакт и доставка на потребителя.

Ние използваме тази информация за обработка на поръчките, подобряване на обслужването и за комуникация с нашите клиенти относно продукти, услуги и промоции. Ние пазим строго информацията, която ни е станала достояние при работата ни с Вас нашите клиенти.